Simposi "IN MARITIMA"

IN MARITIMA, Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme Medieval 

Presentació

IN MARITIMA, Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme Medieval, neix amb la voluntat de ser un fòrum específic de debat i coneixement sobre el ric patrimoni medieval de la nostra comarca.

La comarca del Maresme ha estat per la seva situació orogràfica una terra de pas, travessada per concorregudes vies de comunicació. La seva densa ocupació poblacional amb segones residències, propiciada per la seva proximitat amb Barcelona, ha portat com a conseqüència que hagi estat un comarca poc vertebrada que es coneix només de forma superficial. Aquest Simposi que presentem vol apropar-se des de perspectives diverses i complementàries a la difusió i al coneixement del ric patrimoni medieval que encara conserva, que moltes vegades s’ha vist eclipsat i poc tractat per una historiografia que ha dedicat molts més esforços a altres èpoques també força interessants de la història de la nostra comarca ( món ibero-romà, l’època moderna amb el comerç amb Amèrica i l’art barroc, el modernisme...).


Organització
Comitè científic

  • Dr. Joaquim Graupera i Graupera, Director.
  • Sr. Enric Ortega i Rivera, Secretaria Tècnica.


  • Dra. Coral Cuadrada i Majó. Universitat Rovira Virgili (Tarragona
  • Dra. Roser Salicrú i Lluch . Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona)
  • Sr. Josep Samoni i Forgas. Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt
  • Sr. Alexis Serrano i Méndez. Director de l'Arxiu Comarcal del Maresme i President del Centre d’Estudis Vilassarencs.
  • Sra. Laura Bosch i Martínez, Gerent del Museu Col·lecció Municipal de Cabrils.Per a més informació

Enric Ortega Rivera
Secretari tècnic In Maritima
Tel. 93 750 74 88
museu@vilassardedalt.cat

                                                                                                                                                                                          


Dissabte 2 de juliol de 2016  

In maritima,I Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval
El s. XV, temps de canvis i incerteses 
Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt


Aquest primer Simposi el volem dedicar al s.XV, ja que és un període transcendental en la història del nostre país. A més del canvi de dinastia des de la mort de Martí l’Humà (1410) i el posterior compromís de Casp (1412), aquest segle serà decisiu en l’evolució de la confederació catalano aragonesa cap a l’edat moderna i es tancarà amb una greu crisi social econòmica i política que marcarà les causes de les dues guerres civils catalanes.

És en aquest context que la comarca del Maresme veurà néixer les diferents municipalitats que per escapar del control feudal buscaran l’empara reial i la protecció del carreratge de Barcelona. També el feudalisme medieval mostrarà els seus últims brots amb al creació de la Baronia del Maresme amb Pere Joan Ferrer o el control de part meridional del vescomtat de Cabrera per a Bertran d'Armendariz. La intenció d’aquest simposi és obrir noves llums i perspectives d’estudi a aquest interessant període.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...